Tietosuoja Offerillassa

Tietosuoja turvaa yksityisyyttäsi. Haluamme, että ymmärrät, mitä tietoja sinusta käsitellään Offerillassa, miten niitä käsitellään ja miten hyödyt tietojesi antamisesta käyttöömme.

1. Rekisterinpitäjä

Offerilla Oy
Y-tunnus 2740840-1
Snellmaninkatu 19, 00170 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaavan henkilön ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot

Puhelin: 09 42414113
Yhteydenotot: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Offerilla Oy:n henkilö- ja yritysasiakkaiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään ja siellä säilytetään ostaneiden ja uutiskirjeen tilanneiden asiakkaiden tietoja. Tietoja tarvitaan asiakassuhteen hoitamista ja jälkimarkkinointia varten.

Tietoja kerätään Offerilla Oy:n rekisteriin. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Kaupankäyntiin perustuva ostotapahtuma, joka vastaa asetuksessa mainittua sopimusta sekä yhteydenpito yhteyshenkilöihin

Tietoja säilytetään mahdollisten uusintaostojen perusteeksi. Toiminnan luonteesta johtuva ja kirjanpitolain edellyttämä.

6. Tietosisältö

Asiakkaat

1. Nimi
2. Osoite
3. Sähköpostiosoite
4. Puhelinnumero
5. Ostotapahtumat

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Offerilla voi antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa edellytyksenä on, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Offerilla Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

12. Tietojen elinkaari

Tiedot lisätään rekisteriin, kun henkilö ensimmäisen kerran ostaa Offerillan kautta tuotteen tai palvelun. Tiedot täydentyvät mahdollisten muiden ostotapahtumien myötä.

Henkilön perustietoja säilytetään toistaiseksi. Henkilön tiedot poistetaan pyydettäessä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot:

1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa

Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta Offerilla Oy:n verkkosivuilla.

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön tietojen oikaisemiseen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön saada tiedot koneluettavassa muodossa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisteröity voi vastustaa automaattista profilointia ja esittää pyynnön tulla unohdetuksi profilointia tekevien järjestelmien rekistereistä ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). 

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.

Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Eettiset periaatteemme

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysymyksiä Offerillan palveluihin ja niiden tietosuojaselosteisiin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sähköpostitse: [email protected]
Puhelimitse numerossa: 09 4241 4113 (arkisin klo 9–11 ja klo 12–16)
Chatissa sivun oikeassa alalaidassa arkisin klo 9–11 ja klo 12–16 

Tietosuojasta vastaava:
Offerilla Oy
Y-tunnus 2740840-1
Snellmaninkatu 19, 00170 Helsinki

Tee tietosuojapyyntö

  Tietosuoja Offerillassa

  Tietosuoja turvaa yksityisyyttäsi. Haluamme, että ymmärrät, mitä tietoja sinusta käsitellään Offerillassa, miten niitä käsitellään ja miten hyödyt tietojesi antamisesta käyttöömme.

  1. Rekisterinpitäjä

  Offerilla Oy
  Y-tunnus 2740840-1
  Snellmaninkatu 19, 00170 Helsinki

  2. Rekisteriasioista vastaavan henkilön ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot

  Puhelin: 09 42414113
  Yhteydenotot: [email protected]

  3. Rekisterin nimi

  Offerilla Oy:n henkilö- ja yritysasiakkaiden asiakasrekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Rekisteriin kerätään ja siellä säilytetään ostaneiden ja uutiskirjeen tilanneiden asiakkaiden tietoja. Tietoja tarvitaan asiakassuhteen hoitamista ja jälkimarkkinointia varten.

  Tietoja kerätään Offerilla Oy:n rekisteriin. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen.

  5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

  Kaupankäyntiin perustuva ostotapahtuma, joka vastaa asetuksessa mainittua sopimusta sekä yhteydenpito yhteyshenkilöihin

  Tietoja säilytetään mahdollisten uusintaostojen perusteeksi. Toiminnan luonteesta johtuva ja kirjanpitolain edellyttämä.

  6. Tietosisältö

  Asiakkaat

  1. Nimi
  2. Osoite
  3. Sähköpostiosoite
  4. Puhelinnumero
  5. Ostotapahtumat

  7. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

  8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Tietoja ei luovuteta.

  9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

  Offerilla voi antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

  10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa edellytyksenä on, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen.

  11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Offerilla Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

  Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

  Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla.

  Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

  12. Tietojen elinkaari

  Tiedot lisätään rekisteriin, kun henkilö ensimmäisen kerran ostaa Offerillan kautta tuotteen tai palvelun. Tiedot täydentyvät mahdollisten muiden ostotapahtumien myötä.

  Henkilön perustietoja säilytetään toistaiseksi. Henkilön tiedot poistetaan pyydettäessä.

  13. Rekisteröidyn oikeudet

  13.1. Tiedottaminen

  Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot:

  1. Tietojen käyttötarkoitus
  2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
  3. Henkilötietojen säilytysaika
  4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa

  Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta Offerilla Oy:n verkkosivuilla.

  13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

  Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

  13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi esittää pyynnön tietojen oikaisemiseen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

  13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

  Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

  13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

  Rekisteröity voi esittää pyynnön saada tiedot koneluettavassa muodossa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

  13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

  Rekisteröity voi vastustaa automaattista profilointia ja esittää pyynnön tulla unohdetuksi profilointia tekevien järjestelmien rekistereistä ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). 

  13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

  Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

  13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

  Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.

  Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

  13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

  Eettiset periaatteemme

  Ota yhteyttä

  Mikäli sinulla on mitä tahansa kysymyksiä Offerillan palveluihin ja niiden tietosuojaselosteisiin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Sähköpostitse: [email protected]
  Puhelimitse numerossa: 09 4241 4113 (arkisin klo 9–11 ja klo 12–16)
  Chatissa sivun oikeassa alalaidassa arkisin klo 9–11 ja klo 12–16 

  Tietosuojasta vastaava:
  Offerilla Oy
  Y-tunnus 2740840-1
  Snellmaninkatu 19, 00170 Helsinki

  Tee tietosuojapyyntö