Offerilla käyttöehdot

Tämä sivu sisältää Offerilla verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot, joiden sisältöä voidaan soveltaa kun käytät Offerillan sivuja ja/tai ostat jotain Offerillan sivuilta.

1. Perustietoja näistä käyttöehdoista

1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet laillista asiakirjaa, joka on asiakkaan (jäljessä ”sinä” jne. tai ”Asiakas”) ja meidän välillämme tehty sopimus. Hyväksyt alla olevat käyttöehdot, joita kaikkia kutsutaan ”Sopimukseksi”. Olemme Offerilla Oy, tämän Sivuston ylläpitäjä sekä Sivustoon liittyvien erilaisten Palvelujen tarjoaja. Olemme Suomessa rekisteröity yritys, jonka kotipaikka on Itälahdenkatu 23B, 5 krs. 02100 Helsinki, Suomi. Y-tunnuksemme on 2740840-1. Tässä asiakirjassa meihin viitataan termeillä ”Offerilla”, ”me” jne.

1.2. Toimenkuvamme: Offerilla tarjoaa verkoston (mukaan lukien tämä Sivusto, mobiilisovellukset jne.), jossa Offerilla sekä muut myyjät (yhdessä ”Myyjä(t)”) voivat listata tarjouksiaan Lahjakorteista, diileistä, tavaroista, matkoista ja muista tuotteista (yhdessä ”  Tuotteet”). Tarjoajana autamme toteuttamaan Tuotteiden kauppoja verkostossa. Tarjoamme kanavan Myyjille ja sinulle kauppojen sopimiseen ja toteuttamiseen. Voimme toimia myös Myyjänä. Siten sinulla voi tämän Sopimuksen lisäksi olla Sivustolla tapahtuneen vuorovaikutuksen perusteella muita sopimussuhteita erilaisten oikeushenkilöiden kanssa.

1.3. Mitä kaikkea oikeudelliset suhteet ovat? Sivuston kautta ostamaasi Tuotteeseen sovelletaan Myyjän sopimusehtoja. Tämä tarkoittaa, että myyntisopimuksen toisena osapuolena saattaa olla joko Offerilla Oy tai jokin toinen yritys. Myyjä vastaa myynnistä sekä kaikista vaatimuksista tai riitakysymyksistä, jotka perustuvat tai liittyvät sinun ja Myyjän väliseen sopimukseen. Kun on kyse Lahjakortin ostosta, sinun ja Lahjakortin Myyjän välisen sopimuksen lisäksi sopimussuhde syntyy sinun ja Tuotteiden toimittajan välille, kun lunastat Lahjakortin kyseiseltä yritykseltä (”Kauppias”). Lahjakorttien osalta Offerilla eikä kukaan Myyjä eivät vastaa sopimuksista, jotka liittyvät Lahjakorttien lunastamiseen Kauppiaalta.

1.4. Muita tehtäviämme: Voimme tarjota foorumin Käyttäjän tuottaman sisällön lähettämiseksi tai jukaisemiseksi, sekä lähettää uutiskirjeitä ja muita tiedotteita sinulle. Sähköpostien lähettämiseksi tarvitsemme jonkin verran tietoja sinusta. Katso lisätietoja tietojen keruun ja käsittelyn käytännöistämme kohdasta Tietosuoja.

1.5. Käyttöoikeuden laajuus: Sivusto ja Palvelumme on tarkoitettu ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöösi. Käyttö liiketoimintatarkoituksiin on kielletty ilman erillistä kirjallista suostumusta. Voit käyttää Sivustoa vain sovelluksemme, tavanomaisten verkko- ja mobiiliselainten sekä vastaavien kuluttajasovellusten avulla, ei robotilla, hakurobotilla, offline-selaimella, sivuhaku-/jäljityssovelluksella tai muulla manuaalisella tai automaattisella laitteella, työkalulla tai prosessilla Sivuston jäljittämiseksi, rekisteröimiseksi tai tiedonlouhimiseksi, kopioimalla, jäljittämällä tai muulla tavoin. Tästä poiketen – Offerilla voi peruuttaa poikkeuksen koska tahansa – julkisten hakukoneiden käyttäjät saavat käyttää hakurobotteja materiaalien kopioimiseksi Sivustolta vain siihen tarkoitukseen ja laajuudessa, joka on tarpeen julkisesti saatavana olevien hakuindeksien luomiseksi materiaaleista, mutta ei välimuisteja tai arkistoja tällaisista materiaaleista.

1.6. Käytön estäminen: Varaamme oikeuden estää sinua käyttämästä Sivustoa ja Palveluja (tai jotakin osaa niistä).

1.7. Määritelmät: Tässä Sopimuksessa käytetään erilaisia määriteltyjä termejä. Ne tunnistetaan määritelmiksi isojen alkukirjainten perusteella. Ne kaikki on määritelty tässä Sopimuksessa tai sen lopussa kohdassa 13.

2. Rekisteröityminen Offerillaan ja tilisi

2.1. Miksi Rekisteröityä? Riippuen Sivuston toiminnoista kunakin aikana, sinun joko pitää tai ei pidä Rekisteröityä useimpien toimintojen käyttämiseksi tai useimpiin Palveluihimme pääsemiseksi. Varaamme oikeuden evätä uuden Rekisteröinnin tai peruuttaa Tilin koska tahansa. Rekisteröitymällä Offerillaan sinun ei tarvitse syöttää tietojasi uudelleen, kun suoritat ostoksia.

2.2. Rekisteröidyt näin: Rekisteröityessäsi sinun tulee antaa nimesi, postinumero, sähköpostiosoite ja mahdollisesti muita henkilökohtaisia tietoja.

2.3. Salasanat: Rekisteröitymisen yhteydessä sinun pitää antaa myös salasanasi. Et saa paljastaa salasanaasi muille ja sinun on ilmoitettava meille välittömästi, jos luvaton kolmas henkilö on saanut tiedon salasanasta, sähköpostiosoitettasi käytetään luvattomasti tai tietoturvaa on rikottu muulla tavoin. Hyväksyt, että Offerilla ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen, jos salasanasi tietoon saanut henkilö käyttää Palveluja ja Sivustoa (ja/tai tekee kauppoja niiden kautta). Vastaat yksin salasanasi salassapidon laiminlyönnin seurauksista.

2.4. Kelvolliset sähköpostiosoitteet: Kaikille Tileille pitää Rekisteröityä voimassa olevalla, henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella, jota käytetään säännöllisesti. Kaikki Tilit, joille on rekisteröidytty jonkun muun tai väliaikaisella sähköpostiosoitteella, voidaan sulkea ilmoittamatta. Voimme kehottaa käyttäjää todentamaan Tilinsä uudelleen, jos epäilemme kelvottoman sähköpostiosoitteen käyttöä.

2.5. Sähköpostit: Offerilla saattaa lähettää sinulle hallinnollisia ja mainontaan liittyviä sähköposteja. Lisäksi voimme lähettää sinulle Tilin aktiviteetteja ja ostoja koskevia tietoja, Sivustoa ja Palveluja koskevia päivityksiä tai muita myynninedistämiseen liittyviä tarjouksia. Saatamme myös lähettää sinulle tietoja tehdyistä ostoistasi. (Voit peruuttaa mainospostit koska tahansa napsauttamalla sitä koskevan sähköpostin alareunassa olevaa peruutuslinkkiä.)

3. Standardit ja Offerillan vastuunrajoitus

3.1. Sovellamme seuraavia standardeja: Offerilla pyrkii aina toimimaan parhaalla tavalla ja sitoutuu:

3.1.1. täyttämään tämän Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa asianmukaisella huolellisuudella ja taidolla;

3.1.2. noudattamaan ammattimaisen huolellisuuden vaatimuksia kaikissa toimissaan.

3.2. Kohta 3 on etusijalla kaikkiin muihin tämän Sopimuksen kohtiin nähden ja siinä määritellään kattavasti Vastuumme liittyen Sopimuksen tai Palvelujen, Sivuston tai oston (tai osan niistä) suorittamiseen, suorittamatta jättämiseen, oletettuun suoritukseen tai suorituksen viivästymiseen; tai muuten tähän Sopimukseen, Sopimuksen solmimiseen tai Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyen.

3.3. Seikat, joista me vastaamme: Mikään tässä Sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita Vastuutamme (i) petoksesta; (ii) kuolemasta tai henkilövahingosta, joka on aiheutunut huolimattomuutemme seurauksena; (iii) menetyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut Offerillan törkeän huolimattomuuden seurauksena; (iv) vakavasta rikkomuksesta, poislukien vakava rikkomus, johon ei ole syyllistynyt Offerilla itse; tai Vastuutamme, jota (v) ei sovellettavan lain mukaan voida sulkea pois tai rajoittaa. Velvollisuutesi on ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin vahinkojen estämiseksi tai vähentämiseksi.

3.4. Vahingot/menetykset, joista emme ole vastuussa: Koska Sivusto ja Palvelut toimitetaan vain yksityiseen käyttöösi, emme kohdasta 3.3 huolimatta ole milloinkaan vastuussa:

3.4.1. tulojen tai tuottojen menetyksestä;

3.4.2. todellisten tai ennakoitujen voittojen menetyksestä;

3.4.3. työn menetyksestä; tai

3.4.4. välillisestä- tai seurannaisvahingosta (epäselvyyksien välttämiseksi ”välillisellä vahingolla” tarkoitetaan ”välillisiä vahinkoja siitä riippumatta, ovatko ne ennakoitavissa, tunnettuja, ennakoituja tai muun kaltaisia”).

4. Velvollisuutesi

4.1. Virheettömät tiedot: Vakuutat, että kaikki Rekisteröinnin yhteydessä toimittamasi ja Tililläsi tämän Sopimuksen voimassaoloaikana olevat tiedot ovat oikein, täydellisiä ja virheettömiä, ja että ilmoitat meille viipymättä kaikki näissä tiedoissa tapahtuvat muutokset päivittämällä Tilisi.

4.2. Sivuston sisältö: Velvollisuutesi on varmistaa, että kaikki Sivuston kautta saatavana olevat Tuotteet tai tiedot vastaavat omia vaatimuksiasi.

4.3. Kielletyt toimet: Sitoudut rajoituksetta olemaan käyttämättä etkä salli muun henkilön käyttää Palveluja tai Sivustoa:

4.3.1. oikeudettoman tai sopimattoman materiaalin (mukaan lukien Käyttäjän tuottama sisältö) lataamiseen, lähettämiseen tai vastaanottamiseen;

4.3.2. luonnolliseen- tai oikeushenkilöön kohdistuvan laittoman, haitallisen, rikollisen, uhkaavan, solvaavan, ahdistelevan, vihamielisen, rasistisen, homofobisen, loukkaavan, pornografisen, väkivaltaisen, harhaanjohtavan, karkeasti hyökkäävän, siveettömän, moraalittoman, vaarantavan, herjaavan, häpäisevän, kunniaa loukkaavan tai oikeutta halventavan; sekä luonnollisen- tai oikeushenkilön oikeuksia loukkaavan – mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, kauppasalaisuudet, patentit, henkilöllisyyden suoja, julkisuus tai yksityisyys tai muut kolmannen henkilön oikeudet – materiaalin, mukaan lukien Käyttäjän tuottama sisältö, lataamiseen, lähettämiseen tai vastaanottamiseen;

4.3.3. sellaisen materiaalin, mukaan lukien Käyttäjän tuottama sisältö, lataamiseen, lähettämiseen tai vastaanottamiseen, jolle et ole saanut kaikkia tarvittavia lisenssejä ja/tai lupia (meiltä tai kolmansilta henkilöiltä); tai joka sisältää toiminnan tai kehottaa toimintaan, jota saatetaan pitää rikoksena, joka voi johtaa yksityisoikeudelliseen vastuuseen tai muuten rikkoa kolmansiin henkilöihin sovellettavia lakeja tai loukata kolmansien henkilöiden oikeuksia missä tahansa maassa;

4.3.4. sellaisen materiaalin lataamiseen, lähettämiseen tai vastaanottamiseen, joka on teknisesti vahingollista (mukaan lukien tietokonevirukset, loogiset pommit, troijalaiset, madot, vahingolliset komponentit, korruptoituneet tiedot, haittaohjelmat, vahingolliset tiedot, tai muu materiaali, joka voi keskeyttää, häiritä tai tuhota ohjelmistoja tai tietokonelaitteistoja, tai muuten vahingoittaa, tuhota tai rajoittaa ohjelmistojen tai tietokonelaitteiston toimintoja);

4.3.5. aiheuttamaan harmia, vaivaa tai tarpeetonta huolta;

4.3.6. televiestintäjärjestelmällä siirrettävän tietoliikenteen kaappaamiseen tai kaappausyritykseen;

4.3.7. muuhun kuin suunniteltuun tai tarkoitettuun käyttöön;

4.3.8. petolliseen tarkoitukseen; tai

4.3.9. tavalla, jonka arvioidaan yllyttävän vihaan jotakin etnistä, uskonnollista tai muuta vähemmistöä kohtaan, tai jolla muuten arvioidaan olevan haitallinen vaikutus yksityiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön.

4.4. Kielletyt käytöt: Seuraavat Sivuston ja Palvelujen käytöt on nimenomaisesti kielletty ja sitoudut olemaan tekemättä (tai antamasta toiselle lupaa tekemiseen) seuraavaa:

4.4.1. Palvelujen tai Sivuston jälleenmyynti;

4.4.2. väärien tietojen ilmoittaminen, mukaan lukien väärät nimet, osoitteet ja yhteystiedot sekä luotto-/pankkikorttinumeroiden petollinen käyttö;

4.4.3. turvallisuusjärjestelmämme tai verkkomme kiertämisyritykset, mukaan lukien muulle kuin sinulle tarkoitettujen tietojen käyttö, kirjautuminen palvelimelle tai Tilille, jolle sinulla ei ole käyttöoikeutta, tai muiden verkkojen turvallisuuden selvittäminen (kuten porttiskannaus);

4.4.4. Palvelujen (tai Sivuston) käyttö tai jonkin toimenpiteen suorittaminen tavalla, joka saattaa rasittaa kohtuuttomasti tai suhteettomasti infrastruktuuriamme tai joka muuten keskeyttää tai haittaa toimintoja, tehokkuutta tai käyttöä;

4.4.5. kaikentyyppinen verkkovalvonta, jolla muulle kuin sinulle tarkoitettuja tietoja kaapataan;

4.4.6. ei-toivottujen sähköpostiviestien lähettäminen, mukaan lukien roskaposti tai muu mainosmateriaali henkilöille, jotka eivät erikseen ole tilanneet tällaista materiaalia. Ei-toivottujen massapostiviestien lähettäminen on nimenomaisesti kielletty. Näihin kuuluvat kaupallisen mainonnan, myynninedistämisen, tiedottavien ilmoitusten ja poliittisten tai uskonnollisten elinten massapostiviestit. Tällaista materiaalia saa lähettää vain sitä erikseen tilanneille. Jos vastaanottaja pyytää lopettamaan tämäntyyppisten sähköpostien lähettämisen, sellaisia ei enää saa lähettää tälle henkilölle;

4.4.7. kaikentyyppisten ketjukirjeiden tai muiden pyramidikaavioiden luominen tai lähettäminen siitä huolimatta, haluaako vastaanottaja saada tällaisia posteja;

4.4.8. haittapostien lähettäminen, mukaan lukien erittäin suurten tai monilukuisten sähköpostien lähettäminen käyttäjälle tai Sivustolle;

4.4.9. petollisiin toimiin tai kauppoihin ryhtyminen Offerillaa, Myyjää tai Kauppiasta kohtaan (mukaan lukien sellaiset toimet ja kaupat, joiden tarkoituksena on toimia kolmannen henkilön puolesta ilman tältä saatuja valtuuksia tai kolmantena henkilönä esiintyminen);

4.4.10. Palvelujen tai Sivuston (tai jonkin niiden olennaisen toiminnon) käyttäminen tämän Sopimuksen rikkomisessa;

4.4.11. sähköpostin otsikkotietojen käyttäminen luvattomalla tavalla tai niiden väärentäminen;

4.4.12. laittomaan tai rikolliseen toimintaan osallistuminen Palvelujen ja/tai Sivuston tai Lahjakortin käyttöön liittyen;

4.4.13. Käyttäjän tuottaman sisällön kopiointi tai käyttö kaupalliseen tarkoitukseen.

4.5. Laitteisto: Palvelut ja Sivuston käyttö eivät sisällä tietokoneen tai muun tarpeellisen laitteiston toimitusta Sivuston tai Palvelujen käyttämiseksi. Sivuston ja Palvelujen käyttö edellyttää internet-yhteyttä ja asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä. Emme vastaa puhelin- tai tietoliikennekuluista tai muista sinulle mahdollisesti koituvista kustannuksista.

5. Palvelujen ja sivuston käyttösäännöt

5.1. Virheet ja puutteet: Emme vastaa virheistä tai puutteista (esim. Lahjakortin listahinta on 1,99 € , vaikka se pitäisi olla 199 €), jos olemme noudattaneet Sopimuksen kohdassa 3 määriteltyjä standardeja. Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin virheiden tai puutteiden korjaamiseksi niin pian kuin mahdollista niistä saadun tiedon jälkeen. Varaamme oikeuden ilman ennakkoilmoitusta aika ajoin muuttaa, muokata, korvata, peruuttaa tai poistaa Lahjakortteja, Tuotteita, Palveluja tai tietoja Sivustolla tai osana Palveluja.

5.2. Virukset ja vastaavat: Emme anna takuuta siitä, ettei Palveluissa tai Sivustolla ole viruksia tai muuta, joka saattaa vahingoittaa teknologiaa.

5.3. Pääsyoikeuden estyminen: Vaikka pyrimme tarjoamaan keskeytyksettömän pääsyn Palveluihin ja Sivustolle, pääsyoikeus saatetaan keskeyttää tai lopettaa tai sitä voidaan rajoittaa koska tahansa. Pääsyäsi Sivustolle ja/tai Palveluihin voidaan myös satunnaisesti rajoittaa korjausten tai huollon vuoksi tai uusien toimintojen tai palvelujen käyttöönottamiseksi. Pyrimme palauttamaan pääsyoikeuden ennalleen niin pian kuin se kohtuudella on mahdollista. Varaamme myös oikeuden estää pääsyn materiaaliin ja/tai materiaalin muokkaamiseen tai poistamiseen, mikäli se harkintamme mukaan voisi johtaa Sopimuksen rikkomiseen.

5.4. Tilin sulkeminen: Varaamme oikeuden Tilin sulkemiseen, jos käyttäjä rikkoo käyttöehtoja (ts. tätä Sopimusta), mukaan lukien anonyymien välityspalvelimien IP-osoitteiden käyttö useamman Tilin käyttämisen salaamiseksi, tai jos käyttäjä esittää olevansa toisessa maassa kuin todellisessa asuinmaassa, tai jos käyttäjä häiritsee Sivustoa tai Palveluja jollakin tavalla.

5.5. Useat tilit: Jos käytät useita Tilejä ja olemme ryhtyneet toimiin sinua vastaan, toimet voivat koskea kaikkia Tilejäsi.

6. Peruuttaminen ja päättäminen

6.1. Jos käytät (tai joku muu käyttää luvallasi) Palveluja tai Sivustoa tämän Sopimuksen vastaisesti, Palvelujen ja/tai Sivuston käyttöoikeus voidaan peruuttaa (kokonaan tai osittain).

6.2. Jos Palvelujen tai Sivuston käyttöoikeus peruutetaan, oikeutta käyttää Palveluja tai Sivustoa ei mahdollisesti palauteta ennen kuin olemme saaneet sinulta hyväksyttäväksi katsomamme vakuutuksen siitä, että Sopimuksen ehtoja ei jatkossa rikota.

6.3. Offerilla noudattaa lainvalvontaviranomaisten tai tuomioistuimen Offerillalle toimittamaa pyyntöä tai määräystä paljastaa Sopimuksen rikkoneen henkilöllisyys tai olinpaikka.

6.4. Rajoittamatta muuta tässä kohdassa 6 mainittua, meillä on oikeus välittömästi tai koska tahansa (kokonaan tai osittain): i) peruuttaa Palvelut ja/tai Sivusto; ii) peruuttaa käyttöoikeutesi Palveluihin ja/tai Sivustolle; iii) peruuttaa sellaisten henkilöiden käyttöoikeus Palveluihin ja/tai Sivustolle, joiden uskomme olevan jollain tavalla yhteydessä sinuun; ja/tai iv) irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos:

6.4.1. rikot tätä Sopimusta;

6.4.2. meillä on perusteltua syytä olettaa, että olet rikkonut, saatat rikkoa tai tulet rikkomaan tätä Sopimusta; tai

6.4.3. meillä on perusteltua syytä olettaa, että olet syyllistynyt tai saatat syyllistyä petolliseen menettelyyn meitä tai muuta henkilöä kohtaan.

6.5. Huolimatta muusta tässä kohdassa 6 mainitusta, voimme päättää tämän Sopimuksen koska tahansa.

6.6. Oikeutemme päättää Sopimus ei vaikuta muihin oikeuksiin tai oikeuskeinoihin, joita meillä saattaa olla Sopimuksen tai oikeuksien rikkomisen vuoksi, eikä ennen päättämistä syntyneisiin velvollisuuksiin tai vastuisiin.

7. Tietosuoja

7.1. Katso Tietosuoja, joka on osa tätä Sopimusta.

8. Mainokset

8.1. Mainoksia voi puolestamme jakaa kolmantena henkilönä toimiva mainosyritys, joka saattaa asettaa selaimeesi evästeen tai tunnistaa evästeen selaimessasi. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja mahdollisuuksistasi estää yrityksiä käyttämästä näitä tietoja, katso  Tietosuoja.

9. Linkit muille sivuille / muilta sivuilta

9.1. Kun Sivusto sisältää linkkejä kolmannen henkilön sivuille ja kolmannen henkilön toimittamiin lähteisiin (yhdessä ”Muut sivut”), tällaiset Muut sivut on linkitetty ainoastaan tiedotustarkoituksissa. Offerilla ei valvo tai ole hyväksynyt Muita sivuja, eikä vastaa Muista sivuista tai Muiden sivujen sisällöstä tai tuotteista (mukaan lukien sosiaaliset verkkoyhteisöt, kuten Facebook) tai ole korvausvastuussa niiden käytöstä johtuneista menetyksistä tai vahingoista. Menet Sivustolle linkitettyihin kolmannen henkilön sivuille kokonaan omalla riskilläsi.

10. Immateriaalioikeudet

10.1. Offerilla myöntää sinulle rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen ja peruutettavan lisenssin päästä Sivustolle ja käyttää Sivustoa tämän Sopimuksen ja kaikkien muiden Offerillan asettamien ehtojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, verkkotunnukset, sosiaalisten verkkoyhteisöjen tunnukset, mallit – rekisteröidyt tai rekisteröimättömät -) Sivustolla ja Palveluissa (kohta 10.4 alla), materiaalit, tiedot tai sisältö Sivustolla tai osana Palveluja, käyttämämme tietokanta, Sivuston muotoilu, teksti, grafiikka, ohjelmistot, valokuvat, videot, musiikki, ääni, data, kaikki ohjelmistokäännökset, pohjana oleva lähdekoodi ja ohjelmisto (mukaan lukien sovelmat ja komentosarjat), ja kaikki niiden valinnat, koordinoinnit, asettelut ja laajennukset säilyvät omistuksessamme (tai lisenssinantajiemme omistuksessa). Et saa omistusoikeutta tällaiseen omaisuuteen, etkä saa pyrkiä omistusoikeuden saamiseen. Kaikki oikeudet pidätetään.

10.2. Mitään yllä kohdassa 10.1 luetteloitua materiaalia ei saa osittainkaan monistaa, jakaa, kopioida, muokata, julkaista, ladata, näyttää, postittaa, esittää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla, myydä, vuokrata, jälleenmyydä, lisensoida tai alilisensoida, käyttää muunneltujen teosten valmistamiseen tai muutoin hyödyntää ilman Offerillan tai tekijänoikeuden omistajan ennalta antamaa kirjallista suostumusta, ellei tekijänoikeuslaissa nimenomaisesti toisin säädetä. Saat kuitenkin hakea ja näyttää Sivuston sisältöjä tietokoneen näytöllä ja tallentaa näitä sisältöjä sähköisessä muodossa (mutta ei palvelimelle tai muulle tallennusvälineelle, joka on yhdistetty verkkoon). Et saa muulla tavoin monistaa, muokata, kopioida, jakaa, näyttää, esittää tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin mitään Sivustolla olevia materiaaleja, tietoja tai sisältöjä ilman suostumustamme. Jos laki sallii tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin lataamisen, kopioinnin, edelleen jakamisen, edelleen siirtämisen tai julkaisemisen, teet siitä erillisen merkinnän ja/tai et muuta tai poista mitään laatijan merkintää, tavaramerkkitunnusta tai tekijänoikeuslauseketta. Hyväksyt, että tekijänoikeudellisesti suojatun materiaalin lataus ei siirrä mitään omistusoikeuksia sinulle. Näiden rajoitusten rikkominen saattaa johtaa tekijänoikeuden, tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden loukkaamiseen sekä yksityis- ja/tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Lisäksi käyttö ei saa sivuuttaa tai rikkoa Sopimusta.

10.3. ”Offerilla”, Offerillan logot ja niiden muunnelmat Sivustolla ovat Offerillan omistamia tavaramerkkejä ja kaikki näiden merkkien käyttö tulee Offerillan hyödyksi. Muiden kuin Offerillan omistamat merkit Sivustolla on mahdollisesti lisensoitu tavaramerkin omistajalta, jolloin yksinomaan Offerilla saa käyttää tällaista lisenssiä hyödykseen, ellei muuta ole määrätty, tai merkit ovat omistajiensa omaisuutta. Et saa käyttää Offerillan nimiä, logoja, tavaramerkkejä tai brändejä ilman Offerillan nimenomaista suostumusta.

10.4. Sivuston ja Palvelujen sisällön omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat kyseisen sisällön omistajalle tai Kauppiaalle ja ne saattavat olla tekijänoikeuslain, tavaramerkkilain tai muun sovellettavan lain suojaamia. Sopimuksella ei siirretä mitään oikeuksia tällaiseen sisältöön, lukuun ottamatta siihen myönnettyjä lisenssejä.

10.5. Käyttäjän tuottamaa sisältöä lukuunottamatta Sivustolla olevien kirjallisten ja taiteellisten teosten laatijat vetoavat moraalisiin oikeuksiinsa laatijan yksilöinnin suojaamiseksi.

10.6. Kaikkea Sivustolle (tai muulla tavoin meille) lähettämääsi, julkaisemaasi tai toimittamaasi materiaalia pidetään (ja sitä voidaan käsitellä) ei-luottamuksellisena ja julkisena, siihen sovelletaan kohtaa 3, tietosuojalakien meille asettamia velvollisuuksia sekä maksutietoja, jotka olet toimittanut maksun suorittamista varten. Jos jotakin osaa yllä olevasta ei voida käsitellä oikeusasiana, myönnät kaikkeen meille toimittamaasi materiaaliin sen lähteestä riippumatta (ts. sähköpostilla, Sivuston kautta tai muulla tavoin) rojaltivapaan, pysyvän, peruuttamattoman, alilisensoitavan, maksetun, siirrettävän, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa, muokata, kääntää, julkaista, jakaa, näyttää ja esittää maailmanlaajuisesti tällaista materiaalia, kaikissa nyt tai myöhemmin tunnettavissa muodoissa, medioissa ja teknologioissa, sekä oikeuden alilisensoida tällaiset oikeudet monitasoisilla alilisensseillä, ilman sinulle suoritettavaa korvausta, Sivuston ylläpitoa ja Palvelujen toimittamista varten.

11. Yleistä

11.1. Tulkinta: Tässä Sopimuksessa:

11.1.1. henkilöihin viittaavilla sanoilla tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, henkilöyhtiöitä, osakeyhtiöitä, muita oikeushenkilöitä sekä henkilöiden muodostamia rekisteröimättömiä yhteisöjä;

11.1.2. kohtien otsikot, kuten (”12. YLEISTÄ” tämän kohdan alussa) ja väliotsikot (kuten ”Tulkinta:” tämän kohdan12.1 alussa) on tarkoitettu ainoastaan viitteiksi, eivätkä ne ole osa tätä Sopimusta tai vaikuta Sopimuksen tulkintaan; ja

11.1.3. ”mukaan lukien” tarkoittaa ”mukaan lukien esimerkiksi/rajoituksetta”.

11.2. Ei osakkuutta/agentuuria: Tällä Sopimuksella ei perusteta yhteisyritystä, osakkuutta tai agentuuria sinun ja Offerillan välille. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta tai valtuuksia aiheuttaa vastuita, velkaa tai kustannuksia tai solmia sopimuksia tai muita järjestelyjä toisen osapuolen nimiin tai puolesta.

11.3. Ei muita ehtoja: Mikäli tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti ole toisin määrätty, kaikki nimenomaisesti tai hiljaisesti annetut, lakiin, oikeuskäytäntöön tai muuhun perustuvat takuut, vakuutukset ja muut ehdot on poissuljettu lain enintään sallimassa laajuudessa.

11.4. Siirtäminen: Et saa siirtää tai delegoida mitään Sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi, tai tehdä muita niitä koskevia sopimuksia. Meillä on oikeus siirtää tai muuten delegoida kolmannelle henkilölle kaikki Sopimuksen mukaiset oikeutemme ja velvollisuutemme tai osan niistä.

11.5. Tapahtumat, joihin Offerilla ei voi vaikuttaa: Emme vastaa tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiemme rikkomisesta, jos velvollisuuksia ei ole voitu täyttää syystä, johon emme ole kohtuudella voineet vaikuttaa.

11.6. Ei luopumista: Mikäli luovumme käyttämästä oikeuksiamme, kun olet rikkonut Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiasi, se ei tarkoita oikeuksista luopumista myöhemmissä, saman- tai erityyppisissä sopimusrikkomuksissa. Ajan antaminen, muu pidättyminen tai toleranssi ei vapauta sinua Sopimuksen mukaisesta Vastuusta, poista sitä tai vaikuta siihen muulla tavoin.

11.7. Ilmoitukset: Jos Sopimuksessa ei ole toisin määrätty, ilmoitukset toiselle osapuolelle annetaan kirjallisina ja toimitetaan henkilökohtaisesti, sähköpostilla (ei koske oikeudenkäyntitarkoituksessa toimitettavaa ilmoitusta), faksilla tai maksettuna postilähetyksenä. Offerilla toimittaa ilmoitukset sinulle osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut meille tai toimipaikkaamme.

11.8. Ei kolmannen henkilön oikeuksia: Kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja sovelletaan yhdenvertaisesti Offerillaan, kolmannen henkilön sisällöntuottajiin sekä lisenssinantajiin, ja näiden hyödyksi. Jokaisella on oikeus vedota ehtoihin ja vaatia niiden täyttämistä suoraan tai omaan lukuunsa (Sopimusta saatetaan muuttaa tai se voidaan mitätöidä ilman mainittujen tahojen suostumusta). Edellisen kohdan mukaan kukaan henkilö, joka ei ole Sopimuksen osapuoli, ei voi muutoin vaatia Sopimuksen ehtojen täytäntöönpanoa. Siten yllä olevasta poiketen vain sinä tai Offerilla voi vaatia tämän Sopimuksen ehtojen täytäntöönpanoa.

11.9. Voimassaolon jatkuminen: Tämän Sopimuksen kohtien 1, 3, 6, 10, 11 ja 12 mukaiset ehdot, sekä ehdot, joiden voimassaolon jatkumisesta Sopimuksen raukeamisen tai päättymisen jälkeen on joko määrätty tai voimassaolon jatkuminen päätellään niiden luonteen tai asiayhteyden perusteella, pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeen kaikissa tapauksissa. Mikäli käytät Palveluja tai Sivustoa uudelleen, sillä hetkellä voimassa olevia ehtoja sovelletaan Palvelujen tai Sivuston käyttöön. Mikäli käytät Sopimuksen voimassaoloaikana ostettuja Lahjakortteja, Lahjakortteihin sovellettavat ehdot pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen.

11.10. Erillisyys: Jos jokin tämän Sopimuksen ehto todetaan laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntööpanokelvottomaksi, sellainen ehto erotetaan Sopimuksesta eikä se, mikäli mahdollista, vaikuta Sopimuksen muiden ehtojen voimassaoloon ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

11.11. Sovellettava laki: Pyrimme ratkaisemaan ja sopimaan kaikki näistä käyttöehdoista syntyneet erimielisyydet. Jos haluat nostaa kanteen meitä vastaan, näihin käyttöehtoihin (sekä kaikkiin muihin kuin sopimuksellisiin suhteisiimme) sovelletaan Suomen lakia. Molemmat osapuolet myöntävät yksinomaisen tuomiovallan Suomen toimivaltaisille tuomioistuimille.

12. Määritelmät:

Tässä Sopimuksessa käytetään erilaisia määriteltyjä termejä. Ne tunnistetaan määritelmiksi isojen alkukirjainten perusteella. Niiden merkitykset:

”Tili” tarkoittaa Offerilla-tiliäsi.

”Vastuu” tarkoittaa kaikkiin vaatimusperusteisiin liittyvää vastuuta (mukaan lukien Sopimuksen rikkomus, rikos, väärä lausuma, oikeustilan palautus tai muu vaatimusperuste), joka liittyy tähän Sopimukseen (mukaan lukien Vastuu, jota nimenomaisesti sovelletaan tähän Sopimukseen tai joka syntyy Sopimuksen jonkin ehdon mitättömyyden tai täytäntööpanokelvottomuuden seurauksena) – tämän määritelmän tarkoituksissa kaikki viittaukset sanaan ”Sopimus” tarkoittavat myös kaikkia oheissopimuksia.

”Kauppias” tarkoittaa Tuotteiden Myyjää, jolta Lahjakortti voidaan lunastaa. Kauppias EI ole Offerillan Myyjä.

”Sivusto” tarkoittaa verkkosivuja, mobiilisovelluksia, sähköistä viestintää, sähköisiä palveluja, sosiaalisia verkkoyhteisöjä tai yksittäisiä, liikekumppani-, kauppias-, kaupunki- tai aluekohtaisia verkkosivustoja, joissa on linkki tai viittaus näihin käyttöehtoihin.

”Rekisteröityä” tarkoittaa Tilin perustamista Sivustolle, ja ”Rekisteröinti” toimenpidettä Tilin perustamiseksi.

”Palvelut” tarkoittaa kaikkia Offerillan Sivuston kautta (tai muun Offerillan toimittaman sähköisen tai muun viestinnän kautta) tarjoamia palveluja, mukaan lukien mobiilisovellukset, uutiskirjeet, sinulle lähetetyt sähköpostit sekä tietopalvelut, sisältö ja transaktiomahdollisuudet Sivustolla (mukaan lukien mahdollisuus tehdä ostoksia).

”Lahjakortti” tarkoittaa Myyjän myymää lahjakorttia, joka voidaan vaihtaa Kauppiaan Tuotteisiin. Siihen sovelletaan ehtoja, jotka on luetteloitu Lahjakortissa ja/tai Sivuston diilisivulla, josta Lahjakortti on ostettu.

”Tuotteet ” tarkoittaa tavaroita ja/tai palveluja, jotka on kuvattu Lahjakortin osaksi (ja joita vastaan Lahjakortti voidaan lunastaa).